publikációk

publikációk

Klima Gábor (2021): Egy STEAM oktatásimodell-kísérlet társadalmilag érzékeny témákban. Új Pedagógiai Szemle, 2021/ 11-12.

Klima Gábor, Kárpáti Andrea (2021): Digital Creativity Development in an E-learning Environment – A 3D Design Project. Central European Journal of Educational Research, Vol. 3 No. 3 (2021): Pandemic Education

Klima Gábor (2021): The visual media module: Digital creativity development in a public education environment. In: Kolosai Nedda szerk. (2021) Élni a kúltúrát! – Játék, művészetpedagógia és tudomány. 4. Művészetpedagógiai Konferencia 2021 – ELTE Absztrakt kötet, p. 153-154.

Klima Gábor (2021): A vizuális kultőra okostankönyv-sorozat koncepciója, tartalma és fejlesztése 7-túl 12. évfolyamig. In: Kolosai Nedda szerk. (2021) Élni a kúltúrát! – Játék, művészetpedagógia és tudomány. 4. Művészetpedagógiai Konferencia 2021 – ELTE Absztrakt kötet, p. 246-249.

Klima Gábor (2021): Digitális kreativitás fejlesztés távoktatási környezetben – Egy 3D tervező projekt. In: Molnár György, Buda András szerk. (2021) Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia, Debrecen, 2021. OIP Absztrakt kötet, p. 59.

Klima Gábor (2021): Művészet és érték – a vizuális művészetpedagógia elméleti és gyakorlati lehetőségei az értékközvetítésre. Parlando 2021/1. szám

Klima Gábor (2020): Kritikai művészet pedagógia – Tantermi kísérlet közoktatási környezetben, társadalmilag érzékeny témák feldolgozására a kritikai művészetpedagógia elméletének és gyakorlati lehetőségeinek vizsgálatával és felhasználásával. In.: Engler Ágnes, Rébay Magdolna, Tóth Dorina Anna szerk.: Család a nevelés és az oktatás fókuszában, ONK Absztrakt kötet. p. 230. 

Klima Gábor (2019): Képi kommunikáció, állókép az oktatásban: fotográfiai műfajok, technikák, In.: Szivák Judit, Csányi Kinga szerk.: Vizuális kommunikáció az oktatásban – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Klima Gábor (2019): Kutatás alapú művészetpedagógia: egy új tantárgyi paradigma felé, Magyar Művészet 2019/3, 95-98, Magyar Művészeti Akadémia

Klima Gábor (2019): A 21. század képi nyelvének tanítása, a digitális kor kihívásai és a vizuális média jelenléte a közoktatásban. In: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga szerk.: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Absztrakt kötet. p. 287.

Klima, Gábor (2019): The STEAM model in art education: processing socially sensitive issues in interdisciplinary arts and science projects. In: Novák Géza Máté szerk. (2019): Participation and collaboration in arts education. 3rd ELTE Workshop for Arts Education. Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara. pp 122-124

Klima Gábor (2018): A vizuális nevelés és a médiapedagógia szinergiája -– problémák és lehetőségek, Iskolakultúra, 28. Évfolyam, /8-9. Szám, 89-97, DOI:10.17543/ISKKULT.2018.8-9.89

Klima, Gábor (2018). Visual culture in the 21th century: challenges of the digital age and the presence of media in public education. European Regional InSEA Congress, 18.-21. June 2018, Aalto University Otaniemi Campus, Finland.

Klima Gábor (2018). Digitális kreativitásfejlesztés a vizuális nevelésben. Egy animációs tantermi projekt. In: Bodnár Gábor szerk. (2018) A művészet és a tudomány megújuló világképe a 21. század művészet pedagógiájában.II. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest, 2018. Absztrakt kötet, p. 147.

Konferenciák, előadások

2022 | ELTE EWAE, 5. ELTE Művészetpedagógia konferencia.A vizuális kultúra okostankönyv-család koncepciója, fejlesztése és tartalmai – szimpózium.

2021 |  Nem középiskolás fokon – Online világ és vizuális kultúra művészetpedagógiai konferencia, Szeged. STEAM pedagógia és digitális kreatívfejlesztés – Trendek, kérdések, dilemmák

2021 | International Society for Education through Art, InSEA European Congress, Baeza, Spain. Digital creativity development ü 3D project in distance learning

2021 | ELTE EWAE, 4. ELTE Művészetpedagógia konferencia. The visual media module

2021 | ELTE EWA, 4. ELTE Művészetpedagógiai konferencia. A vizuáliskultúra okostankönyv-sorozat koncepciója, tartalma és fejlesztése 7-től 12. évfolyamig

2021 | Oktatás, Informatika, Pedagógia Konferencia, Debrecen, Digitális kreativitás fejlesztés távoktatási környezetben – Egy 3D tervező projekt

2020 | Országos Neveléstudományi Konferencia, Kritikai művészet pedagógia – Tantermi kísérlet közoktatási környezetben, társadalmilag érzékeny témák feldolgozására a kritikai művészetpedagógia elméletének és gyakorlati lehetőségeinek vizsgálatával és felhasználásával 

2019 | ELTE Művészetpedagógiai Konferencia, The STEAM model in art education: Processing socially sensitive issues in interdisciplinary arts and science projects

2019 | Országos Neveléstudományi Konferencia, Egy STEAM oktatási modell kísérlet, Társadalmilag érzékeny témák tanítása a vizuális művészetpedagógia eszközeivel

2018 | ELTE Művészetpedagógiai Konferencia, Digitális kreativitás fejlesztés a vizuális nevelésben

2018 | Országos Neveléstudományi Konferencia, A 21.sz. kepi nyelvének tanítása, a digitális kor kihívásai és a vizuális média jelenléte az iskolában

2018 | International Society for Education through Art, INSEA European Congress, Helsinki, Visual Culture in the 21.st. Century, Challenges of the Digital Age

2017 | ELTE Művészetpedagógiai Konferencia, Museum Education of Contemporary Fine Art

2017 | ELTE Művészetpedagógiai Konferencia, A 21. század képi nyelvének tanítása a középiskolában: a vizuális média integrálása a vizuális kultúra tantárgy tananyagába

Válogatott kiállítások

 

2016  |  A királylány bocskora, Finnugor Kulturális Főváros projekt, Iszkaszentgyörgy

             Tu Bishvat avagy a fák újéve, Bálint Ház, Budapest

             Ébredni alszom, elaludni kelek fel, FKSE Studio Galéria

2015  |  Syntopia, OFF Biennalé, budapest

             A mi holokausztunk, Studio Galéria, Budapest

2014  |  Antropoflora, csoportos kiállítás, FKSE Studio Galéria, Budapest

             Közös nevező, FFS új tagok kiállítása, Art Bazis, Budapest

             Enter/ing, FKSE új tagok kiállítása, FKSE Studio Galéria, Budapest

             Alaptanterv, csoportos kiállítás, Labor, Budapest

2013  |  Indíték Tématéka, csoportos kiállítás és fanzin, Labor, Budapest

2011  |  The ‘I’ Country, Demo Galéria, Budapest

2010  |  Luxembourg photomeetings, Konschthaus beim Engel, exhibition and workshop

             Mental City – Demo Galéria, Budapest

2009  |  Átjárók, Harmadik Hang Háza / performansz színház, Gödör, Budapest

2008  |  Második emelet / művészet a diszkrimináció ellen, Tűzraktér, Budapest

2007  |  Climate Project, Gödör, Budapest