about me

about me

Gábor Klima, PhD candidate at Eötvös Lóránd University’s Pedagogy and Psychology Faculty’s Doctoral Institute of Education Sciences, member of the Hungarian Science Academy-Eötvös Lóránd University (MTA-ELTE) Visual Culture methodology research group. Artist and researcher of visual culture and visual art education. Graduated at the Moholy-Nagy University of Arts and Design in BA and MA Visual Communication and Photography. His research fields are the innovations of the subjects of visual culture and media, the digital art pedagogy, and design based critical art pedagogy.

Klima Gábor, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja. Képzőművész, vizuális kultúra és vizuális nevelés kutató. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott vizuális kommunikáció szakon, fotográfia szakirányon. Kutatási területe a vizuális kultúra és média tantárgyi innovációi, a digitalis művészetpedagógia valamint a design alapú és kritikai művészetpedagógia.