about me

about me

Gábor Klima, PhD candidate at Eötvös Lóránd University’s Pedagogy and Psychology Faculty’s Doctoral Institute of Pedagogy, member of the Hungarian Science Academy-Eötvös Lóránd University (MTA-ELTE) Visual Culture major methodology research group. Teaching Visual Culture and Media at the Eötvös József High School in Budapest, artist and photographer. Graduated at the Moholy-Nagy University of Arts and Design in BA and MA Photography. His research field are the innovations of the subjects visual culture and media, the digital art pedagogy, and design based critical art pedagogy.

Klima Gábor, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport tagja. Képzőművész, fotográfus, a budapesti Eötvös József Gimnázium vizuális kultúra és média tanára. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott vizuális kommunikáció szakon, fotográfia szakirányon. Kutatási területe a vizuális kultúra és média tantárgyi innovációi, a digitalis művészetpedagógia valamint a design alapú és kritikai művészetpedagógia.